Voorwaarden (en plichten)

Voor de daadwerkelijke inschrijving klikt u op de knop “Inschrijven” in de bovenste balk van deze site. U vult het formulier in en, indien u akkoord gaat met de voorwaarden, drukt u op verzenden. U krijgt dan een bevestiging in beeld dat uw formulier verzonden is.

Hieronder treft u aan:

  • de inschrijvingsvoorwaarden;
  • de betalingsvoorwaarden;
  • de annuleringsvoorwaarden.

Inschrijvingsvoorwaarden:

  • U bent ingeschreven als inwoner van de Gemeente Meppel;
  • Minimale leeftijd: 18 jaar;
  • Inschrijfgeld: € 30,00 per persoon (hoogte van het inschrijfgeld nog onder voorbehoud);
  • inschrijven kan tot uiterlijk 22 september 2024;
  • in bezit van officieel en actief EGA-handicap;

Betalingsvoorwaarden

Het verschuldigde bedrag dient u over te maken op:
bankrekening NL86RABO0150660944
t.n.v. Vereniging Meppel Masters Golfkampioenschap, Meppel.
onder vermelding van NAAM, VOORLETTERS EN WOONPLAATS.

Voor de betaling van het inschrijfgeld geldt het volgende:

  • bij aanmelding tot 15 augustus: betaling binnen 4 weken na aanmelding;
  • bij aanmelding na 15 augustus: betaling binnen 5 werkdagen na aanmelding.

Is de betaling niet binnen de hierboven gestelde termijnen ontvangen, dan zal uw aanmelding uit ons systeem worden verwijderd. Besluit u alsnog deel te nemen aan het toernooi, dan zult u zich opnieuw moeten inschrijven. Betaal daarom tijdig! Alleen aanmeldingen, waarvan het inschrijfgeld voldaan is, worden ingedeeld in de wedstrijd en staan vermeld op de deelnemerslijst. Deze toezegging geldt totdat het maximum van 72 inschrijvingen is bereikt; de binnenkomst van uw betaling is hiervoor bepalend. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw betaling wordt uw deelname bevestigd op de definitieve deelnemerslijst op deze site. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u per e-mail contact opnemen met het secretariaat info@meppelmasters.nl. Vermeldt a.u.b. uw naam waaronder betaald is en het rekeningnummer.

Uw inschrijving is pas definitief als u op de deelnemerslijst staat vermeld!

Annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering worden administratiekosten in rekening gebracht. U heeft derhalve recht op een maximale teruggave van € 10,00.

Uw gaat akkoord met het verwerken van uw gegevens

Persoonsgegevens:
Uw gegevens zoals u deze invult op het inschrijfformulier worden alleen gebruikt voor de organisatie van het toernooi MeppelMasters op 25 september 2022. Uw gegevens zullen niet met derden worden gedeeld en worden na het toernooi verwijderd van de website. Uw naam wordt na inschrijving vermeld op de deelnemerslijst. Deze is openbaar en voor iedereen zichtbaar.